اشکال دارویی پوستی در طب سنتی ایرانی

اشکال دارویی پوستی در طب سنتی ایرانی
• متخصص داروسازی سنتی دانشکده طب سنتی ایرانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: شواهد استفاده از گياهان برای درمان بیماری ها توسط انسان به شصت هزار سال پیش بر می گردد.
• به گزارش روابط عمومی دانشکده طب سنتی ایرانی دانشگاه، دکتر محبوبه رئیس زاده در این خصوص گفت: در گذر زمان بشر موفق به ایجاد برنامه ها و ساختارهایی برای کنترل و درمان بیماریها شده است و سوابق و مستندات این گونه اقدامات پزشکی به عنوان طب های بومی و سنتی در فرهنگ های مختلف وجود دارد که سر نخهای مفیدی برای کارهای پژوهشی در اختیار محققان می گذارد.
• این عضو هیئت علمی در خصوص اشکال دارویی پوستی در طب سنتی ایرانی گفت: از جمله اشکال دارویی پوستی پر مصرف در طب سنتی ایران میتوان به ادهان، نطولات، طلائات، لطوخات، ضمادات، مراهم، قیروطیات و کمادات اشاره کرد.
• وی در خصوص هرکدام از اشکال دارویی گفته شده توضیح مختصری داد و گفت:
• -اُدهان: یا همان روغن های پوستی که پایه گیاهی داشته و به صورت مفرده (تک گیاه) و یا مرکبه (ترکیب چند گیاه) مورد استفاده هستند.
• -نطولات: جوشانده نسبتاً رقیق گیاهان دارویی است که به صورت صاف شده یا بدون صاف کردن بر سطح پوست می پاشند که آبزن ها ، انکباب و پاشویه ها در واقع اقسامی از نطولات هستند.
• در اصطلاح اطبّای طب سنتی آبزن عبارت از نشانیدن فرد به مدت کوتاه (حدود نیم ساعت) در مقدار مورد نیاز از مایعات نیم گرم یا گرم است، بطوریکه عضو مورد نظر در مایع غوطه ور شود و انکباب نیز شامل رسانیدن بخار حاصل از جوشانیدن ادویه در آب به عضو بیمار می باشد.
• -طلائات: دارو نسبتاً رقیقی است که خصوصاٌ برای ناراحتی ها و آسیب های پوستی بر بدن می مالند.
• -لطوخات: لطوخ از ریشه ی لَطخ، به معنی اندودن چیزی (معمولاً ترکیبی از یک یا چند ماده گیاهی و معدنی) بر سطح عضو آسیب دیده می باشد. از نظر قوام، لطوخات غلیظ تر از اطلیه هستند.
• -ضمادات: داروهای موضعی مایع نرم و غلیظ تر از لطوخات هستند و اغلب پس از استعمال آنها بر عضو، روی آن با پارچه بسته می شود .
• -مراهم: داروهای نرم ساییده شده ای هستند که با موم یا روغن سرشته شده اند و بر زخمها یا آسیبهای پوستی با پارچه بسته می شوند.
• -قیروطیات: نیز ترکیبی از موم زنبور عسل و روغن هستند که مانند ضمادات مورد استفاده قرار می گیرند.
 -کمادات: شامل داروهای گیاهی خشک بصورت پودر یا نیم کوب است که در کیسه کوچک یا پارچه بسته بندی کرده و پس از گرم کردن روی عضو آسیب دیده قرار می دهند.
• دکتر محبوبه رئیس زاده همچنین در خصوص روش استفاده روغن ها هم گفت: علاوه بر استفاده موضعی روغن ها بر پوست بدن از آن ها به صورت خوراکی، رکتال، واژینال و یا قطره های گوش یا بینی استفاده می شود.

برچسب ها :